Lloyds Certiked logo

Zorg en welzijn

Van rule base naar principle based

In Zorg en Welzijn vindt een omslag plaats in het kwaliteitsdenken: van rule based naar principle based. Oftewel: van regels, protocollen en instructies naar het centraal stellen van professionals en cliënten/patiënten.124554961 gezondheidszorg checklist 13.03.2014

In onze optiek een gezonde omslag, die zijn bijdrage zal leveren aan betere zorg, meer efficiency en een hogere tevredenheid van cliënten en patiënten. Deze ontwikkeling wordt gesteund doordat steeds meer zorgverleners overstappen van HKZ-certificatie naar ISO 9001 of de EN 15224

Zorgverleners kunnen kiezen

Certiked heeft ISO 9001 vertaald naar dienstverlenende organisaties in het Certiked Model 2015. Dit model is goed toepasbaar in alle dienstverlenende organisaties waar de mensen die het werk uitvoeren allesbepalend zijn voor de kwaliteit die geleverd wordt.

Op Europees niveau is ook een vertaling gemaakt van ISO 9001 naar de sector Zorg en Welzijn. In 2012 is de norm EN 15224: Health care services - quality management systems gepubliceerd. Deze norm bevat de eisen van ISO 9001 en heeft sectorspecifieke aanvullingen.

Organisaties in de zorg hebben nu de keuze: HKZ, ISO 9001 of EN 15224.  

Mogen wij u helpen?

Het is onze ambitie om organiaties, ook die in Zorg en Welzijn, af te helpen van bureaucratische kwaliteitssystemen. Dit merkt u in de manier waarop wij tegen kwaliteitsmanagement en certificering aankijken èn in hoe wij onze onderzoeken uitvoeren. Medio 2015 heeft Certiked de accreditatie behaald voor ISO 9001 in de gehele sector Zorg en Welzijn

Wilt u weten hoe wij werken? Neem dan contact met ons op, wij komen graag bij u langs voor een kennismakingsgesprek. U kunt zich ook aanmelden voor de gratis Lunch & Learn bij ons op kantoor, een laagdrempelige manier om kennis te maken, kennis op te doen en kennis te delen. 

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer