Lloyds Certiked logo

Verschil van mening

Het kan voorkomen: u bent het niet eens met de bevindingen van het beoordelend team tijdens een certificatie onderzoek en/of met de beslissing die Certiked neemt over uw certificatie. U kunt dan beroep instellen.

Verschil van mening over de bevindingen

Aan het eind van een onderzoek worden de bevindingen van dhet onderzoek altijd mondeling toegelicht aan de organisatie. De teamleider onderbouwt de bevindingen met bewijsmateriaal dat verzameld is gedurende de beoordeling. Indien er tijdens deze terugkoppeling sprake is van een meningsverschil, is het gebruikelijk deze ter plaatse te bespreken en op te lossen. Indien het niet mogelijk blijkt om het meningsverschil tussen de betrokkenen op te lossen tijdens de beoordeling, dan neemt de teamleider beide meningen op in het verslag. Lees hier de verdere beroepprocedure.

Verschil van mening over de certificatiebeslissing 

Na het onderzoek wordt een certificatiebeslissing genomen. Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u beroep indienen. Lees hier de beroepprocedure

Contact   

Uiteraard doen wij ons uiterste best onze diensten aan uw verwachtingen te laten voldoen. In onze onderzoeken heeft Certiked een onafhankelijke en onpartijdige rol: uw certificaat staat immers ergens voor, waar uw stakeholders op mogen rekenen. Mocht u besluiten een beroepprocedure te starten, neemt u dan contact met ons op. 

 

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer