Lloyds Certiked logo

Training Management Review

Stelt u zich eens voor dat..

  • Uw organisatie haar visie en SMART doelstellingen heeft geformuleerd;
  • U maandelijks managementrapportages ontvangt waarna u actie bepaalt of bijstelt; 
  • U jaarlijks terugblikt en bewust stil staat bij de vraag “ben ik tevreden met wat er bereikt is en hoe?”; 
  • U vervolgens vooruit kijkt naar het komende jaar. Met andere woorden: u voert een management review uit.

Wilt u weten hoe u dit bereikt of hoe u de management review nog effectiever kunt inzetten? Volg dan de training Management Review bij Certiked.

Geen doel maar een tool!

In de training Management Review (halve dag):

  • Leert u de Management Review (ook wel: directiebeoordeling) te gebruiken als instrument om uw organisatie effeciciënter en effectiever te maken;
  • Krijgt u inzicht in de gegevens die u móet en die u kúnt gebruiken om maatregelen voor de toekomst te definiëren;
  • Begrijpt u alle stappen waaruit een management review bestaat;
  • Wordt met u stil gestaan bij de vraag hoe u de management review inpast in uw beleids- of jaarplanningscyclus van uw eigen organisatie;  
  • En komen uiteraard de eisen die ISO 9001 stelt aan de management review aan de orde.

Voorproefje

Wilt u vast meer informatie over de management review? Lees dan de volgende artikelen:

Doelgroep

De training Management Review is een goede investering voor leden van directies en managementteams. Ook voor kwaliteitsmanagers, leden van het kwaliteitsteam en (interne) adviseurs is deze introductie goed geschikt.

Kosten

Wij doen u graag een voorstel voor de prijs van deze training. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer