Lloyds Certiked logo

Overstappen op de nieuwe ISO-norm: u hoeft het niet alleen te doen

Overstappen op de nieuwe ISO-norm: u hoeft het niet alleen te doen

De ISO 9001:2015 norm is een feit en het nieuwe Certiked Model is uit. Speciaal voor de overstap van de oude naar de nieuwe norm heeft Certiked een aantal diensten ontwikkeld . Overstappen naar de norm ISO 9001:2015 hoeft u niet alleen te doen.  

Wat kan Certiked voor u betekenen?

Certiked heeft een aantal diensten ontwikkeld om u te helpen met de overstap. U kunt gebruik maken van het volgende aanbod:

Entreetoets

Tijdens een entreetoets wordt uw organisatie uitgebreid geïnformeerd over de wijzigingen in het nieuwe Certiked Model en de consequenties daarvan voor uw kwaliteitsmanagementsysteem. Tevens toetsen we globaal de werkwijzen in uw organisatie met betrekking tot de nieuwe eisen. Onze bevindingen nemen we op in een overzicht dat u kunt gebruiken als basis voor een plan van aanpak om de nieuwe en gewijzigde eisen te implementeren.

Proefbeoordeling

Tijdens een proefbeoordeling toetsen we waar u staat met betrekking tot de nieuwe en gewijzigde eisen. De proefbeoordeling bestaat uit een documentenstudie en interviews.

Tijdens een mondelinge terugkoppeling en in een rapport geven we u inzicht in potentiële tekortkomingen en aanmerkingen. Hiermee kunt u een inschatting maken of een onderzoek op basis van het nieuwe Certiked Model bij het volgende (reguliere) onderzoek haalbaar is.

Training

Certiked kan voor u een incompany training verzorgen, waarin (de wijzigingen in) het Certiked Model worden belicht. Het voordeel van een incompany training is dat we uitvoerig kunnen ingaan op uw specifieke situatie en uitdagingen.

Kosten

Wij doen u graag een voorstel voor deze dienstverlening. Neem hiervoor contact met ons op.