Lloyds Certiked logo

Training Interne Audits

Training Interne Audits

Omdat het moet...

Uw organisatie voert keurig interne audits uit. Deze leveren nog wel eens een aardig inzicht op, en dragen zeker bij aan het begrip van collega’s voor elkaars werk. Maar een structurele bijdrage aan het verbeteren van de bedrijfsvoering? Zo ervaart u het niet. Een bijdrage aan het realiseren van organisatiedoelstellingen? Dat ziet u nog niet gebeuren. In uw organisatie heerst steeds meer het gevoel dat interne audits een verplicht nummer zijn en alleen worden gedaan om het ISO-certificaat te behouden. Volgt u dan de eendaagse training Interne Audits van Certiked.

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer