Lloyds Certiked logo

Training Interne Audits

Training Interne Audits

Omdat het moet...

Uw organisatie voert keurig interne audits uit. Deze leveren nog wel eens een aardig inzicht op, en dragen zeker bij aan het begrip van collega’s voor elkaars werk. Maar een structurele bijdrage aan het verbeteren van de bedrijfsvoering? Zo ervaart u het niet. Een bijdrage aan het realiseren van organisatiedoelstellingen? Dat ziet u nog niet gebeuren. In uw organisatie heerst steeds meer het gevoel dat interne audits een verplicht nummer zijn en alleen worden gedaan om het ISO-certificaat te behouden. Volgt u dan de eendaagse training Interne Audits van Certiked.

Van checklist naar verbetering

De training Interne Audits is er voor organisaties die méér willen halen uit hun interne audits. Deelnemers aan deze training leren:

  • Interne audits uit te voeren zodat voor de organisatie relevante verbetermogelijkheden worden geïdentificeerd. Dit door verbanden te leggen tussen de verschillende processen in de organisatie.
  • Te zoeken naar activiteiten die overbodig zijn, of een verspilling van tijd, energie en talent.
  • Interne audits te integreren in andere managementprocessen, onder andere door het helder formuleren van bevindingen, het borgen van een snelle opvolging daarvan en door het gebruiken van de bevindingen voor het bijstellen van het beleid.

Van deelnemers wordt verwacht dat zij kunnen werken met het Certiked Model en dat zij ervaren zijn in het houden van interviews.

Doelgroep

De training Interne Audits is een goede investering voor mensen die interne audits organiseren of uitvoeren, bijvoorbeeld in de rol van kwaliteitsmanager of interne auditor. Doordat er veel aandacht is voor de integratie van interne audits in de reguliere gang van zaken in de organisatie, is deze training ook geschikt voor controllers, risk managers en de portefeuillehouders kwaliteit van managementteams.

Kosten

Wij doen u graag een voorstel voor de training Interne Audits. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer