Lloyds Certiked logo

Training Certiked Model

Training Certiked Model

Het Certiked Model is een interpretatie van ISO 9001:2015 naar de kennisintensieve dienstverlening. Het Certiked Model kunt u gebruiken om uw kwaliteitssysteem in te richten, om zelf te toetsen of u alle facetten heeft verwerkt in uw systeem en u kunt uw organisatie door Certiked laten toetsen op basis van het model.

Het resultaat is dan, bij een positieve bevinding, een ISO 9001 certificaat. Certiked is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Om u kennis te laten maken met het Certiked Model en met kwaliteitsmanagement, heeft Certiked voor u een eendaagse training ontwikkeld.

 

Verbeteringen Realiseren

In uw organisatie werken veel kenniswerkers. Diensten worden voor veel klanten op maat gemaakt. Het werken in projecten en bij klanten is een tweede natuur voor de mensen in uw organisatie. U heeft het idee dat wat meer structuur de effectiviteit van uw organisatie flink kan vergroten.

Daarom denkt u aan een kwaliteitssysteem, maar dan niet één die zorgt voor bureaucratie, stoffige handboeken of gedetailleerde stroomschema’s. Wel modern, praktisch, rekening houdend met het zelfstandige en professionele karakter van de medewerkers. En het moet een systeem zijn dat helpt de ‘best practices’ vast te houden en de bedrijfsprocessen te verbeteren. Door deze training:

  • Begrijpt u hoe u een kwaliteitssysteem kunt opzetten;
  • Leert u het Certiked Model kennen en op welke manier u het kunt gebruiken om uw eigen organisatie te begrijpen en te verbeteren;
  • Bent u in staat verbanden te leggen tussen de processen in uw eigen organisatie en de facetten van het Certiked Model en;
  • Werkt u aan de eerste verbetermogelijkheden.

Van deelnemers wordt verwacht dat zij het Certiked Model bestuderen ter voorbereiding op de training.

Doelgroep

De training Certiked Model is een goede investering voor mensen die in hun organisatie of branchevereniging 'iets doen' met kwaliteit. Bijvoorbeeld de mensen die deelnemen aan het project om het kwaliteitssysteem op te zetten en in te voeren, of mensen die verantwoordelijk zijn voor de inrichting van de organisatie en haar processen. Bijvoorbeeld staffunctionarissen bedrijfsvoering, kwaliteitsmanagers of –coördinatoren, operations managers, risk managers, of organisatieadviseurs.

Kosten

Wij doen u graag een voorstel voor de prijs van deze training. Neem hiervoor contact met ons op.

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer