Lloyds Certiked logo

Training Certiked Model

Training Certiked Model

Het Certiked Model is een interpretatie van ISO 9001:2015 naar de kennisintensieve dienstverlening. Het Certiked Model kunt u gebruiken om uw kwaliteitssysteem in te richten, om zelf te toetsen of u alle facetten heeft verwerkt in uw systeem en u kunt uw organisatie door Certiked laten toetsen op basis van het model.

Het resultaat is dan, bij een positieve bevinding, een ISO 9001 certificaat. Certiked is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Om u kennis te laten maken met het Certiked Model en met kwaliteitsmanagement, heeft Certiked voor u een eendaagse training ontwikkeld.

 

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer