Lloyds Certiked logo

Training

Binnen trainingsbureaus is er een mooie aanvulling op ISO 9001: ISO 29990

Er is een normenkader specifiek voor trainingsbureaus, ISO 29990. Deze norm is een aanvulling op ISO 9001 maar geniet nog niet dezelfde bekendheid. ISO 29990 gaat nadrukkelijker dan ISO 9001 in op het afstemmen met de klant over wensen, verwachtingen et cetera voorafgaand aan de dienstverlening en op evaluaties op verschillende niveaus. 

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer