Lloyds Certiked logo

Pieter van Lierop

Sandra Henke

Pieter van Lierop is sinds 2018 werkzaam voor Certiked in de rol van beoordelaar. Ook is Pieter werkzaam als betrokken opleider en zelfstandig adviseur.

Sinds een groot aantal jaren is hij zeer actief in kwaliteitsmanagement. Pieter heeft gewerkt als meelezer aan diverse publicaties. Daarnaast heeft hij zelf publicaties op zijn naam staan op het gebied van organisatieontwikkeling in en financiering van de gezondheidszorg.

De laatste jaren heeft hij zich ook toegelegd op het trainen en scholen van medewerkers. Pieter is bevolgen kerndocent van managementopleidingen in de zorg en heeft hij verschillende modules voor bachelor- en masteropleidingen ontwikkeld.

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer