Lloyds Certiked logo

Jacqueline van Zeeland

Sandra Henke

Wie is Jacqueline en wat is haar visie?

Jacqueline is al jaren werkzaam in de gezondheidszorg, sector VVT (verpleeg-, verzorgingshuizen, de Thuiszorg), in verschillende functies. De eerste tien jaar in de functie van wijkverpleegkundige en intaker. Daarna heeft ze de overstap gemaakt naar de functie van beleidsmedewerker en een aantal jaren gewerkt als beleidsmedewerker Zorginnovatie en Onderzoek & Ontwikkeling. De laatste jaren is Jacqueline werkzaam in de functie van adviseur op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Ze is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van het meerjarig strategisch beleid, kwaliteits- en zorgbeleid en het uitvoeren van organisatieadviesprojecten.

Daarnaast werkt ze sinds een aantal jaren als coördinator interne audits en begeleider van externe audits, waaronder HKZ en ISO. 

Specialist in kwaliteitsmanagementsystemen

Op dit moment is Jacqueline werkzaam als beleidsmedewerker kwaliteit & veiligheid bij Pantein. “In deze functie adviseer en ondersteun ik de Raad van Bestuur en het management van over het kwaliteits- en veiligheidsbeleid, PDCA-cyclus en het kwaliteitsmanagementsysteem. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het initiëren, voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en borgen van het kwaliteitsmanagementsystemen en het  (meerjarig) kwaliteitsbeleid van de organisatie. En maak ik  de vertaling naar een geïntegreerd kwaliteitsplan, monitoring en auditing en het ontwikkelen van  meetinstrumenten van het kwaliteitsmanagementsysteem.”

Jacqueline: “Een kwaliteitsmanagementsysteem heeft zin omdat het bijdraagt aan continu verbeteren. Door elke keer stil te staan bij het beleid, de doelen, resultaten en risico’s, rekening houdend met de inspanning die je als organisatie moet leveren om de juiste dingen te doen of juist te laten. Door een goede inrichting van het kwaliteitsmanagementsysteem is een organisatie in staat te anticiperen op een veranderende omgeving, eisen en wensen van klanten. En het heeft ook oog voor de medewerkers. Een kwaliteitsmanagementsysteem geeft vertrouwen, verhoogt de efficiëntie en de klant- en medewerkerstevredenheid. Het brengt kwaliteit naar een hoger niveau en daar doe je het uiteindelijk voor.”

Jacqueline is werkzaam als beoordelaar bij Certiked. “Als beoordelaar lever ik een bijdrage door vanuit een positief kritische houding naar een organisatie te kijken hoe zij aan kwaliteit invulling geven met als doel leren en verbeteren.”

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer