Lloyds Certiked logo

Cathy Snel

Cathy Snel

Cathy is als directeur van E3 Bedrijfssystemen B.V. met haar bedrijvigheid en het netwerk van experts vooral actief in de sectoren gezondheid, zorg en welzijn en op de domeinen kwaliteit en veiligheid.

Hierbij worden verschillende invalshoeken gekozen, afhankelijk van de vraagstelling (onderzoeken, meedenken, ondersteunen, veranderen, herontwerpen, coachen en trainen). Cathy heeft kennis en ervaring opgedaan in een breed spectrum binnen de sector gezondheid, zorg en welzijn: kind- en jeugdzorg; jongerenwerk; cultureel werk; maatschappelijke dienstverlening; verzorging & verpleging; kraamzorg etc. Zowel vanuit operationele-, management- als directiefuncties.

Op het gebied van kwaliteitszorg heeft zij bijgedragen aan de ontwikkeling van onder andere toetsingskaders, wegingskaders en kwaliteitskaders. Sinds 1996 is Cathy als lead auditor betrokken bij bedrijfsonderzoeken in het kader van kwaliteit, veiligheid en calamiteiten.

Visie op kwaliteitsmanagement

"De effecten van de veranderingen in de samenleving op zorg en welzijn vragen om fundamenteel andere oplossingen: andere vormen van organiseren, nieuw leiderschap, delen en samenwerken, kwaliteit realiseren vanuit een veranderend perspectief. Dit geldt ook voor het organiseren van kwaliteit en oplossingen voor kwaliteitsvraagstukken."

Als voorzitter van de Expertgroep Kwalitijd en lid van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement is Cathy een van de aanjagers van een beweging die een nieuw kwaliteitsdenken wil realiseren. Uitgaande van de bewezen waarden, internationaal erkende kwaliteitsprincipes en competenties, met minder regels en een grotere herkenbaarheid bij de gebruiker. Deze visie, en kijk op kwaliteit, is één op één gelinkt aan het gedachtengoed en de onderzoeksmethoden van de expertgroep Kwalitijd.

Publicaties

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer