Lloyds Certiked logo

College van Deskundigen & Onpartijdigheid

Certiked doet regelmatig een beroep op het College van Deskundigen en Onpartijdigheid.

Zoals de naam al zegt, nemen aan dit college mensen deel die deskundig zijn:, met name op het gebied van kwaliteit, auditing en bedrijfsvoering. Bovendien hebben zij ruime ervaring hebben in de verschillende branches die Certiked heeft onderscheiden in de kennisintensieve dienstverlening.

Wat doet het College?

Het College bewaakt de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van Certiked en haar diensten. Daarnaast denkt het College mee over nieuwe diensten. Vanuit hun ervaring en deskundigheid geven zij feedback over de inhoud van nieuwe diensten en de eventuele risico's waar Certiked rekening mee moet houden. Ook beoordeelt zij de maatregelen die Certiked heeft getroffen om risico's weg te nemen of te reduceren.

Wie nemen deel aan het College?

Aan het College van Deskundigen & Onpartijdigheid nemen de volgende personen deel:

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer