Lloyds Certiked logo

Organisatieadvies

In de sector 'Organisatieadvies' bevinden zich de meeste klanten van Certiked. Wat niet zo vreemd is, aangezien Certiked is opgericht door onder andere de ROA, branchevereniging van organisatieadviesbureaus. Certiked is dan ook nog steeds prefered supplier van de ROA voor het certificeren van leden tegen de norm ISO 9001. Hiervoor maakt Certiked gebruik van het Certiked Model

Met de ROA is daarnaast afgesproken dat op onderdelen de gedragscode van de ROA wordt getoetst: men onderschrijft eenmalig dat men zich er aan houdt, maar gebeurt dat in de praktijk ook?

Het Kwaliteitsregister-Organisatieadvies geeft een overzicht van de bij ROA aangesloten bureaus, die zich vrijwillig laten toetsen op ISO 9001 en de gedragscode. Certiked is beheerder van dit register. 

Naast afspraken en nauwe contacten met de ROA, onderhoudt Certiked ook een relatie met de Ooa, de beroepsvereniging voor adviseurs. Certiked en de Ooa kunnen gezamenlijk een audit afnemen bij adviesbureaus die zowel ISO 9001 als een ACP-accreditatie willen. 

De beoordelaars van Certiked zijn allen zelfstandig organisatieadviseur en voelen zich als een vis in het water bij deze Certiked-klanten. Wilt u meer informatie of een vrijblijvend gesprek over wat Certiked voor uw bureau kan betekenen? Neem dan contact met ons op of laat ons u bellen

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer