Lloyds Certiked logo

Opleiding

Opleiding

Opleidingsinstituten kiezen soms voor een combinatie van ISO 9001 (de organisatiekant) en accreditatie (de inhoudelijke kwaliteit). 

NVAO

De Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is belast met het bewaken van de kwaliteit van het bachelor en master onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Recent zijn de normenkaders aangepast en is onderscheid gemaakt naar instellingstoetsen en opleidingstoetsen. Delen van ISO 9001 komen overeen met gevraagde informatie uit de NVAO-instellingstoets.

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer