Lloyds Certiked logo

Wouter Verhoof

Wouter Verhoof

Wouter Verhoof is sinds oktober 2013 werkzaam voor Certiked als beoordelaar. Wouter is zelfstandig adviseur op de volgende gebieden:

Beleid & Organisatie:

Het begeleiden van strategische veranderprocessen (ontwikkeling van visie, missie en strategie), begeleiden bij het ontwikkelen van beleid en begeleiden van implementatie van principes van management maar ook van processen en projecten.

 

 

Kwaliteitszorg & Certificering:

De begeleiding en advisering bij ISO certificeringstrajecten, advisering en training op implementatie kwaliteitszorgsystemen (INK, ISO, BSC)

Human Resources Management:

De ontwikkeling en implementatie van HRM beleid (bijvoorbeeld de ontwikkeling van een functiehuis of een functionerings- en beoordelingssystematiek. Het adviseren van het management bij HR gerelateerde vraagstukken en het toepassen cq. bevorderen van instroom, doorstroom en uitstroom en treedt op als loopbaanbegeleider.

Visie op kwaliteitsmanagement

"Kwaliteitszorg, de aandacht voor de menselijke factor in een organisatie en organisatieverbetering zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een organisatie is een verzameling mensen met eenzelfde doel dat ze nastreven. Daarmee zijn mensen het belangrijkste kapitaal van de organisatie.

Zonder mensen geen groei en geen verbetering; de ontwikkeling van mensen staat centraal. De zorg voor kwaliteit is bij een interventie altijd het uitgangspunt: doen we de goede dingen en doen we de goede dingen goed? Kwaliteitszorg is een middel om die groei te borgen en heeft organisatieverbetering als doel".

 naar de website van Logo Hyperion Advies

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer