Lloyds Certiked logo

Geert van Heijningen

Geert van Heijningen

Geert van Heijningen werkte van 2003 tot 2007 voor Certiked en vertrok daarna met zijn gezin naar Spanje, waar hij een prachtig vakantieresort heeft opgebouwd: Torre Nova

Sinds 2011 is Geert weer regelmatig op pad voor Certiked als senior teamleider. Geert heeft een bancaire achtergrond, algemeen en interim management, verander-, project- en procesmanagement, kwaliteitsmanagement, vastgoedprojecten en exploitatie toeristisch resort. Geert richt zich in Nederland naast het uitvoeren van audits vooral op ondersteuning van het (voortgezet) speciaal onderwijs.

"Kwaliteit is een hulpmiddel, geen doel op zich. Beter een pragmatisch en inspirerend kwaliteitssysteem dat écht bijdraagt aan het behalen van de doelen van de organisatie dan een papieren tijger die in leven wordt gehouden voor het behoud van het iso-certificaat. Doel is niet een handboek maar kwaliteitszorg die verbind en daadwerkelijk het verschil in de dagelijkse praktijk maakt".

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer