Lloyds Certiked logo

Chantal Juijn-Goossens

Chantal Juijn-Goossens

Chantal is zelfstandig adviseur, trainer & coach: Organisatieadvies, Verandermanagement, Kwaliteitsmanagement (Adviseur en Lead Assessor), Strategisch Human Resource Management, Interim- en Projectmanagement. www.allium.nu

Daar waar persoonlijke doelstellingen en professionele groei  van medewerkers in lijn zijn met de doelstellingen van de organisatie waaraan zij zich hebben verbonden, worden goede organisaties grootse organisaties.

De beste manier om dit te bewerkstelligen is een actieve betrokkenheid van medewerker en manager bij zowel het vaststellen van het doel als bij het bepalen van de manier waarop dit doel te bereiken is.

Zo ontstaat synergie en versnelling van de gewenste  verbetering. Kwaliteit van de inrichting van de organisatie, van de bedrijfsprocessen en van de werkzaamheden spelen hierbij een belangrijke rol als verbindende factor. Zij dragen bij aan de primaire doelstellingen van iedere organisatie én haar medewerkers: kwaliteit van dienstverlening en grote klanttevredenheid.”

Publicaties

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer