Lloyds Certiked logo

Arnold Roozendaal

Arnold Roozendaal

Arnold is directeur van een organisatieadviesbureau, met als specialiteit de begeleiding van complexe veranderprocessen in organisaties. Arnold heeft zich gespecialiseerd in de relatie tussen leiderschap-, mens- en organisatieontwikkeling.

Hij werkt op het snijvlak van enerzijds leiderschap en duurzaamheid en anderzijds onderwijs en spiritualiteit. Hij is gewoon lid van de Orde van Organisatiekundigen en ‚ÄďAdviseurs (de Ooa) en Certified Management Consultant CMC. Verder is hij commissielid van de CTT (Commissie Toelating en Toerusting) van de Ooa.

Zijn klanten zijn organisaties die de visie, de ambitie, de drive en het lef hebben om nu en in de toekomst onderscheidend te presteren en daarvoor in zowel medewerkers als de organisatie investeren.

 

 

 Arnold heeft verschillende websites:

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer