Lloyds Certiked logo

Antonie Reichling

Antonie Reichling

Antonie Reichling is sinds oktober 2013 werkzaam voor Certiked als beoordelaar. Gestart als werktuigbouwkundig ingenieur, verwierf Antonie zijn kennis en ervaring met organisatieontwikkeling en gestructureerde probleemaanpak gedurende 14 jaar praktijk binnen organisaties. In 1992 vestigde hij zich als zelfstandig organisatiecoach. 2012 begon Antonie een promotietraject aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op het onderwerp "Gemeenschappelijke betekeniscreatie in het auditproces". 

Antonie biedt ondernemers en managers een partner bij het ontwikkelen van hun organisatie en de gestructureerde aanpak van problemen. Met zijn expertise in strategisch management en kwaliteitsmanagement, ondersteund door een gedegen basis in projectmanagement, helpt hij hen duurzame oplossingen te creëren. Sinds 1992 begeleidde hij zo’n 150 projecten bij meer dan 50 organisaties, variërend van kleine ondernemingen via non-profit tot grote overheidsorganisaties, in Nederland en sinds 2004 ook internationaal.

Visie op kwaliteitsmanagement

Strategisch in kwaliteit"Wat mij betreft zie ik in de toekomst een kwaliteitsmanagementfunctie die ondersteunend is aan alle aspecten van een ondernemen dat kenschetst wordt door wat heet ‘gelijktijdige waardecreatie voor alle belanghebbenden’.

Gelijktijdige waardecreatie voor alle belanghebbenden betekent dat niet meer één belang – historisch gezien het economische - prevaleert boven de andere belangen – het sociale en het ecologische. Dat MVO verder gaat dan beperken van schade, maar dat MVO gaat over win-win-win of in ieder geval niet over verlies, hoe klein dat verlies ook is. We hebben het zo duidelijk over een visie, een ster aan de horizon".

(Reichling, A.J.M. (2012) Een vernieuwde visie, in Hardjono, T.W., Oosterhoorn, A.D., de Vaal, C.D.R., Vos, J.J. (2012) Perspectieven op Kwaliteit.nl Maurik: NNK)

Publicaties

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer