Lloyds Certiked logo

PDCA, niet zo springlevend als gedacht?

In de workshop over de PDCA-cyclus op het 18de Kwaliteitscongres in Burgers Zoo in Arnhem presenteerde Leo Kerklaan (mede- oprichter van Certiked en directeur van Franeker Management Academie) en Everard van Kemenade (consultant en trainer in kwaliteitsmanagement, momenteel bij onze klant MeduProf-S) een aantal prikkelende stellingen. Leo Kerklaan, fervent voorstander van PDCA, beargumenteerde dat PDCA springlevend is, maar Everard van Kemenade kwam met scherpzinnige tegenargumenten. De heren namen stelling op de hieronder genoemde beweringen.

1. PDCA is te langzaam in snel veranderende omgevingen.

Kemenade gaf aan: “PDCA vraagt tijd om te plannen en in een snel veranderende omgeving wordt de planning ingehaald door de realiteit. Ofwel: PDCA is in een snel veranderende omgeving te langzaam. In de praktijk zien we dan eerder reflect – act – reflect – act.” Kerklaan bracht er het volgende tegen in: “PDCA heb je niet nodig in omgevingen die niet snel veranderen. Juist om te kunnen omgaan met veranderingen heb je PDCA nodig. Met PDCA verbeter je bestaande processen. Met kleine verbetercirkels pak je problemen aan en los je ze daadwerkelijk op. PDCA is niet alleen voor ‘de grote issues’.”

2. PDCA is problem solving in de lijn.

Hier trapte Kerklaan af: “Problemen ontstaan in het proces, op de werkvloer. Als je functiescheiding toepast, laat je problemen bestaan. Geef de mensen op de werkvloer verantwoordelijkheid problemen op te lossen met PDCA, gebruik het voor kleine verbeteringen. Als je al die verbeteringen op een A3-tje schrijft, krijgt het management overzicht.”Mensen laten zich niet (meer) motiveren door problemen en irritaties”, indiceerden Van Kemenade. “Moeten we daar mee aan de slag? Mensen focussen zich liever op wat er goed is gegaan en houden zich dan liever bezig met hoe deze flow vast te houden. We kunnen er beter voor zorgen dat het goed gaat.’

3. ACT vraagt om veranderen en dat willen mensen niet.

“PDCA heeft te weinig oog voor de mens in het veranderproces”, stelde Van Kemenade. “Het is een technisch instrument, rationeel in plaats van emotioneel.”Kerklaan  markeerde zijn eigen visie:: “PDCA is een middel om problemen die mensen ervaren op te lossen. Ja, dan maak je gebruik van rationele instrumenten, zoals feitenanalyses. Maar het oplossen van problemen doet zeker iets met de emoties van mensen.

De conclusie die we kunnen trekken uit deze sessie is dat de meeste mensen de PDCA cyclus zeker (nog steeds) een nuttig instrument vinden, maar dat de effectiviteit ervan afhangt van de context en de manier waarop het wordt toegepast.

Wilt u meer weten over de PDCA en met name over de ideeën van Leo Kerklaan en Everard van Kemenade. Van beiden is een artikel verschenen in een publicatie van Sigma. "De mythe van de PDCA-cyclus" - Everard van Kemenda "De PDCA-cirkel is springlevend!"- Leo Kerklaan.

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer