Lloyds Certiked logo

Overgangstermijn naar nieuwe certificaten ISO-9001:2015 bekend

Overgangstermijn naar nieuwe certificaten ISO-9001:2015 bekend

De International Accreditation Organisation (IAF) en de International Organization for Standardization (ISO) hebben afgesproken een overgangsperiode van drie jaar aan te houden voor ISO 9001 certificaten.

Wat houdt dit in voor organisaties?

Overgangsplanning IAF en ISO

De overgangsperiode start in september 2015 en eindigt in september 2018. Na september 2018 zijn certificaten op basis van ISO 9001:2008 niet meer geldig. Om organisaties te helpen met de voorbereidingen op de komst van de nieuwe norm heeft het IAF, samen met de communicatiegroep van de betreffende ISO-commissie een voorlopig overgangsplanning opgesteld:

Tot september 2018 kan een organisatie ervoor kiezen nog een nieuw certificaat tegen de oude versie van de norm te behalen. De geldigheid van dit certificaat vervalt per 15 september 2018. Voor die tijd stapt u over op de nieuwe norm. 

Aanpassingen in uw organisatie

De mate waarin uw organisatie aanpassingen moet doorvoeren om aan de herziene ISO 9001:2015 te voldoen, is afhankelijk van hoe goed uw bestaande managementsysteem functioneert, van de structuur van uw organisatie en de werkwijzen.

Om een reële schatting over de benodigde middelen en de overgangstijd, kunt u gebruik maken van een entreetoets. Denkt u al iets verder te zijn, doet u dan de proefbeoordeling. Klik hier voor een overzicht van de mogelijkheden. 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. 

De nieuwe ISO 9001:2015

De nieuwe ISO 9001 heeft ertoe geleid dat ook het Certiked Model is vernieuwd. 

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer