Lloyds Certiked logo

Waar begin je met een kwaliteitssysteem en certificering? Bij de nulmeting!

Waar begin je met een kwaliteitssysteem en certificering? Bij de nulmeting!

De nulmeting is een dienst van Certiked waarin we samen met u naar de kwaliteit van uw bedrijfsvoering kijken.

De basis voor deze nulmeting scan is het Certiked Model, een vertaling van ISO 9001 naar kennisintensieve dienstverlening.

Wilt u weten wat u moet doen om een kwaliteitssysteem op te zetten? 

Samen met u kijken we naar uw bedrijfsvoering, organisatie, medewerkers en klanten. Daarna geven we u direct een mondelinge terugkoppeling met daarin:

  • Wat is er goed op orde?
  • Waar zijn verbeteringen mogelijk (en waarom)?
  • Als u een kwaliteitssysteem zou willen inrichten, welke aspecten moet uw organisatie dan regelen?

Naast onze mondelinge terugkoppeling ontvangt u ook een beknopte rapportage. 

Voor wie, wat en waarom 

Veel kennisintensieve oranisaties lopen vast in de details van hun bedrijfsvoering. Ergens weten ze: de kwaliteit kan beter voor zowel mijn klanten, medewerkers als in de organisatie. Maar hoe en waar te beginnen, blijkt in de praktijk vaak lastig. Met de nulmeting krijgt u overzicht in wat er beter kan, waar en hoe.  Het enige wat wij van u nodig hebben is een dag(deel) en op voorhand enkele documenten (als die aanwezig zijn):
  • Een bedrijfsplan of jaarplan: een document waarin de doelstellingen zijn opgenomen;
  • Een kwaliteitshandboek, gedocumenteerde procedures of protocollen: interne vastleggingen van afspraken.
Bent u een kennisintensieve dienstverlener en wilt u (meer weten over) een nulmeting? Neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer