Lloyds Certiked logo

Ons QMS zorgt voor betere sturing - Certiked-klant Installect Advies aan het woord

Waarom wilde Installect Advies een kwaliteitssysteem opzetten?

Henk Broekhuizen: "Als je met weinig mensen werkt, dan weet je alles van elkaar. Die vrijheid is prachtig, maar nu we met 60 man werken, vraagt dat om meer structuur. We zijn er aan toe om die structuur aan te brengen. En daarnaast wilden de samenwerkende partijen certificering van ons." 

Hoe is het gefaseerd certificeren Installect bevallen?

Henk: "Het traject is erg mee gevallen. Het is lang niet zo bureaucratisch als we vooraf dachten."

Certificering

Certificering "We hebben veel verbeterd. Destijds hadden we amper kpi’s en werd er eigenlijk alleen op financiën gestuurd." Veel inspanning ging uit naar het krijgen van draagvlak. "Gaandeweg werden medewerkers gemotiveerd en stelden ze zich open voor communicatie."

Wat heel goed is aangeslagen, is het delen van de strategie. Henk: "Voor het management is het daily business, je denkt dat iedereen het wel weet. Maar dat bleek in de praktijk anders en dus hebben we onze strategie nu ook gekoppeld aan de persoonlijke doelen van onze medewerkers."

Victor van der Lee, kwaliteitsmanager en speciaal aangetrokken voor dit project: "We hebben nu een veel beter beeld van de productiviteit. Daarnaast is de externe communicatie in kaart gebracht en verbeterd. Onze klanten merken ook echt dat Installect een kwaliteitssysteem heeft ingevoerd. Offertes zijn bijvoorbeeld verbeterd, er zijn tijden in opgenomen en we zijn ook proactiever geworden. De verwachtingen zijn verhelderd voor zowel onze klanten als voor de medewerkers."

Wat is de toegevoegde waarde van een externe partij?

De inbreng van Certiked was vooral het overdragen van kennis en het met elkaar in gesprek gaan: hoe ver staan we. Daarbij was de hulp van Diederik van der Burg, teamleider van Certiked, van essentiële waarde.

Victor: "Diederik heeft niet gezegd: zo moet je het doen, maar hij heeft vragen gesteld en praktijkvoorbeelden gegeven: hoe anderen het doen. Met name door vragen te stellen over het proces, is hij steeds dieper doorgedrongen tot de kern en heeft hij ons aan het denken gezet. Waarom doen we zaken zoals we ze doen? De structuur (het Certiked Model) die wordt geboden, is een echte houvast. Dat gaf verlichting bij de medewerkers: je hoeft niet alles vast te leggen, als je maar consistentie laat zien en zaken reproduceert."

Voor Victor is het gefaseerde certificeringstraject een soort opleidingstraject geweest. Hij had geen ervaring met kwaliteitsmanagement en was nieuw in de organisatie. Henk: "Het is juist een voordeel dat hij nu ook collega's kon vragen waarom zaken op een bepaalde manier lopen. Hij heeft ons bedrijf op deze manier goed leren kennen."

Tot slot voegt Henk toe: "We hebben een heel breed palet van informatie uit de organisatie weten te halen. Dat is heel bruikbaar voor bijvoorbeeld input voor de management review. We zijn nu bezig met het voorbereiden van de tweede directiebeoordeling. Daaruit komt weer informatie die naar verwachting positieve invloed heeft op de sturing van de organisatie. Met de toetsing en het kwaliteitsmanagementsysteem zijn we behoorlijk goed op weg naar het steeds verder verbeteren van onze processen."

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer