Lloyds Certiked logo

'Ons QMS zorgt voor betere sturing'

Certiked-klant Installect Advies aan het woord

Sinds 2012 biedt Certiked het traject van gefaseerd certificeren aan. Een manier om stapsgewijs een kwaliteitssysteem op te zetten en tegelijkertijd te laten toetsen. Daarmee krijgt een organisatie informatie over de eisen die aan een kwaliteitssysteem gesteld worden. Tegelijkertijd ontwikkelt de organisatie dit systeem en toetst een teamleider van Certiked of dat wat is opgezet ook voldoet. Vanaf het moment dat het kwaliteitssysteem wordt ingevoerd, wordt in de organisatie geaudit op de implementatie.

Installect Advies BV uit Baak en Nijkerk heeft in 2013 dit traject doorlopen, met succes. In november 2013 behaalde Installect haar eerste ISO 9001-certificaat. Henk Broekhuizen – een van de directeuren en oprichters – is blij met het resultaat. Vooral met wat het traject intern teweeg heeft gebracht. Een kijkje in de kwaliteitskeuken van Installect Advies B.V. Lees meer

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer