Lloyds Certiked logo

Nieuwe vorm van beoordelen door de RvA: het schaduwonderzoek

Nieuwe vorm van beoordelen door de RvA: het schaduwonderzoek
Sinds 1 mei van dit jaar heeft de Raad voor Accreditatie (RvA) een nieuwe vorm van beoordelen ingevoerd:  het schaduwonderzoek. Dit onderzoek vindt plaats bij de beoordeling van managementsysteemcertificatie. Wat is een schaduwonderzoek eigenlijk en waarom wordt het ingezet? 
 

Wat is een schaduwonderzoek? 

Bij reguliere beoordelingen - initieel, controle- en herbeoordelingen - kan één daarvan vervangen worden door een schaduwonderzoek. Bij een schaduwonderzoek gaat de RvA-beoordelaar samen met de auditor van een certificerende instelling terug naar de klant.
 
Gezamenlijk, met de documenten en registraties van de klant, kijken zij of de rapportage van de auditor een representatief beeld geeft van de uitgevoerde audit en het managementsysteem van de klant. 

Waarom een schaduwonderzoek van RvA? 

De RvA is het officiële Nederlandse orgaan dat verantwoordelijk is voor toezicht op het niveau van de dienstverlening van Certificerende Instellingen (CI). Eén van de mogelijkheden voor de RvA om toezicht uit te oefenen, is het bijwonen van onderzoeken bij klanten van de CI. Als de RvA besluit een onderzoek bij te wonen, kan dit verzoek zowel door Certiked als de te bezoeken organisatie niet worden geweigerd.
 
Het doel van het bijwonen van onderzoeken door de RvA is het beoordelen van de kwaliteit van de dienstverlening van Certiked. De assessor van de RvA bemoeit zich niet met de inhoudelijke uitvoering of het programma van het Certiked-onderzoek. Uiteraard zijn eventuele kosten die gemoeid zijn met de eventuele aanwezigheid van een RvA assessor voor de rekening van Certiked.

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer