Lloyds Certiked logo

'Kennisintensieve organisaties zijn ISO 9001 voorbij'

Vorige week publiceerden Diederik van der Burg en Arnold Roozendaal, beiden teamleider bij Certiked, een interessant artikel in het magazine Kwaliteit in Bedrijf

Het artikel legt uit dat het Certiked Model voor kennisntensieve organisaties een waardevolle toevoeging is. Met de klant en kennisdeling als middelpunten. Waar ISO 9001 tekort schiet, helpt het Certiked Model organisaties hun kwaliteit aanzienlijk te verbeteren. Lees het artikel: Kennisintensieve organisaties zijn ISO 9001 voorbij.

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer