Lloyds Certiked logo

De 10 stappen voor goed kwaliteitsmanagement

De 10 stappen voor goed kwaliteitsmanagement

Op weg naar een lerende organisatie

Kwaliteitsmanagement fungeert als een vliegwiel tot verbetering in uw organisatie. Meten en leren vormen de basis voor verbeteren.

Meten om te weten waar u staat, leren van het proces dat ingezet is om te komen waar u wilt en in staat zijn het proces bij te stellen.

Het ontwikkelvermogen van uw organisatie hangt af van de vraag in hoeverre men in staat is te leren van eerder opgedane ervaringen. Want alleen dan kan de kwaliteit in uw organisatie omhoog.

Leert de medewerker van zijn eigen successen? Leert de organisatie van zijn klanten en leveranciers? Ontwikkelt de organisatie in zijn geheel? De basis voor een goed kwaliteitsmanagement kan al in 10 stappen worden gezet. Hoe? Lees het volledige artikel van Virginie Donker, dat 22 augustus verscheen in kwaliteit in bedrijf.

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer