Lloyds Certiked logo

Antwoorden op twee nijpende FAQ’s over certificeren

Antwoorden op twee nijpende FAQ’s over certificeren
Met enige regelmaat ontvangt Certiked vragen over certificering. Soms zijn het vragen die we via onze website gemakkelijk kunnen beantwoorden. Maar soms zijn ze heel actueel en hebben ze betrekking op vele organisaties. Het antwoord daarop moet dus ook op een andere manier en aan een breed publiek direct bekend worden gemaakt. We geven u antwoorden op twee nijpende FAQ’s over certificeren. 
 

1) Zijn wij niet te klein om te certificeren? 

Antwoord: Meerdere deelnemers aan de lunch & learn vroegen zich af of hun organisatie niet te klein is om te certificeren. Een terechte vervolgvraag zou dan zijn: Wat betekent certificering voor een kleine organisatie? We nemen als voorbeeld een organisatie van ongeveer acht personen in gedachten. 
 
Een kwaliteitssysteem is niets anders dan het geheel van interne afspraken: dit willen we bereiken en zo gaan we het doen. Welke en de mate van detail waarin afspraken worden vastgelegd, bepaalt de organisatie zelf.
 
De toegevoegde waarde van het kwaliteitssysteem is voor kleine organisaties niet anders dan voor grotere. Het creëert duidelijkheid, vraagt commitment van iedereen en is  handig om op terug te vallen bij twijfel (hoe deden we dat ook al weer?) en bij het inwerken van nieuwe collega’s. 
 
De toetsing door een externe partij kan worden gezien als een moment van reflectie: doen we de juiste dingen en doen we die dingen goed? Houden we ons aan de gemaakte afspraken en zo nee, waarom niet? Door een toetsing wordt u een spiegel voorgehouden waar u van kunt leren en verbeteren. En dat is heel nuttig, voor elke organisatie, ongeacht de grootte. 
 
Tot slot is er de toegevoegde waarde van een ISO-certificaat. In sommige branches een hygiënefactor: u heeft het echt nodig om te kunnen leveren aan klanten of het is een voorwaarde van de branchevereniging. In andere branches levert het onderscheidend vermogen op. Ook dit geldt voor alle groottes van organisaties. 
 
Kortom: een organisatie is nooit te klein om te certificeren. Meer informatie? Neem contact met ons op.

 2) We willen graag ISO certificeren, kan dat nu nog of is het verstandig om te wachten tot de nieuwe norm uitkomt in 2015? 

Antwoord: Naar verwachting wordt de vernieuwde ISO 9001 gepubliceerd in september van volgend jaar. Daarna volgt een overgangstermijn: in die periode van enkele jaren moet u uw kwaliteitssysteem aanpassen aan de vernieuwde eisen en laat u zich toetsen tegen de nieuwe norm. 
 
Is dit een reden om nu niet aan de slag te gaan of om uw certificeringsplannen in de koelkast te zetten? Wat ons betreft niet. De huidige ISO-9001 en de vertaling daarvan in ons Certiked Model geven u een middel om de bedrijfsvoering te structureren en te verbeteren. Daar profiteert de organisatie direct van. 
Met de vernieuwde eisen kunt u vast rekening houden, door de conceptnorm van ISO 9001 te gebruiken bij het opzetten van uw kwaliteitsmanagementsysteem.
 
Overigens is er wat ons betreft nooit een goede reden (met uitzondering van een dreigend faillissement misschien) om dit soort trajecten uit te stellen of om externe onderzoeken niet door te laten gaan. Regelmatig treffen we organisaties aan die het vreselijk druk hebben, die tegen, midden in of net na een reorganisatie zitten. Ook dan is een externe toetsing juist heel nuttig: kunt u, ondanks alle interne gebeurtenissen, de wensen en verwachtingen van uw klanten waar maken? 

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer