Lloyds Certiked logo

Advocaten willen geen kwaliteit

Advocaten willen geen kwaliteit

In 2013 heeft Certiked onderzoek gedaan onder advocatenkantoren: vinden advocaten kwaliteitsmanagement belangrijk? En: hoe kijken zij aan tegen certificering? 

De conclusie van het onderzoek is dat de advocatuur geen warme voorstander is van kwaliteitssystemen. Een uitzondering daar gelaten. Kwaliteit is enorm belangrijk, vinden alle geïnterviewden. Maar dat zit met name in de professionals. Hoe men denkt over kwaliteitsmanagement, wisselt per respondent.

Alle respondenten waren het eens ‘dat de gemiddelde advocaat het liefst zijn eigen plan trekt en waarschijnlijk niet open staat om van werkwijze te veranderen’.

Uit de reacties blijkt verder dat de advocaat het idee heeft dat een professional zijn regelruimte en professionele vrijheid verliest door een kwaliteitssysteem, en dat voor certificering alles moet worden vastgelegd. Uit het onderzoek blijkt dat advocaten niet bekend zijn met ISO certificering en het begrip ‘kwaliteitsmanagement’ en de voordelen hiervan.

Betere kennis door kwaliteit

Advocaten zouden kunnen leren van andere beroepsgroepen, bijvoorbeeld op ICT-gebied. Hierin lopen volgens de respondenten de kantoren ver achter vergeleken met overige beroepsgroepen. Met behulp van ICT kunnen zij dichter bij hun klant komen te staan. Dat komt de klanttevredenheid ten goede.

Ook geeft men aan dat kantoren met een certificaat wellicht een voorsprong kunnen hebben op de concurrentie als er gefocust wordt op bedrijven als klant zijnde. Bij de beslissing voor een bepaald kantoor kan een certificaat voor bedrijven de zekerheid en het vertrouwen scheppen om voor een gecertificeerd kantoor te kiezen. Volgens geïnterviewden kan certificering met name voor minder professionele kantoren kwaliteit bevorderend werken. En het biedt toegevoegde waarde bij het up-to-date houden van kennis.

Nulmeting

Certiked heeft ruime ervaring met kwaliteitssystemen in professionele, kennisintensieve omgevingen. De toegevoegde waarde van dit soort systemen is voor onze klanten onmiskenbaar aanwezig.


Aan ons de schone taak om ook advocatenkantoren hier mee kennis te laten maken. Bijvoorbeeld door onze nulmeting

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer