Lloyds Certiked logo

Vernieuwing van ISO 9001?

De huidige ISO 9001 is sinds 2008 van kracht. Deze norm is verwerkt in het Certiked Model 2009, dat wij gebruiken bij het toetsen van organisaties in de kennisintensieve sector.

Inmiddels werkt de ISO organisatie weer aan een grondige herziening. Een belangrijke toevoeging aan de nieuwe norm is het hoofdstuk over stakeholders: de belanghebbenden van uw organisatie en managementsysteem. Dit hoofdstuk heeft vooralsnog de titel: Context of the organization. 

De ISO organisatie heeft daarnaast vast aangegeven de volgende aandachtspunten te hanteren bij deze herzieningsronde:

 • risicomanagement moet meer zichtbaar worden
 • meer focus op productconformiteit (de klant moet tevreden zijn over het product)
 • meer aandacht voor financiële middelen en informatie hierover
 • onderhoud van infrastructuur
 • betere afstemming met de praktijk van zaken doen
 • procesmanagement
 • kennismanagement
 • competenties
 • toeleveringsketen/outsourcing
 • life cycle management
 • tijd, snelheid, wendbaarheid
 • impact van technologie en veranderingen in informatiemanagement als e-commerce  etc.
 • rol van top management
 • communicatie
 • verbetering en innovatie
 • uitbreiden van het concept ‘klant’
 • meer aandacht voor kwaliteitsgereedschappen
 • structuur (nagaan of de structuur wel juist is)

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. En uiteraard zullen wij het Certiked Model aanpassen aan de nieuwe eisen. 

Gelukkig heeft u nog even de tijd, de nieuwe norm wordt pas verwacht in 2015!

    

U heeft nog even de tijd

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer