Lloyds Certiked logo

Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs

In 2011 is een kwaliteitnorm ontwikkeld voor het Speciaal Onderwijs. Deze norm is net als het Certiked Model een interpretatie van ISO 9001, zodat na toetsing een ISO 9001-certificaat volgt. Uiteraard bij een positief resultaat. De norm is toegespitst op instellingen in het speciaal onderwijs.

In 2012 heeft het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (Lecso) Certiked aangesteld als preferred supplier om deze norm bij instellingen in het speciaal onderwijs te toetsen. Met het Lecso vindt nog afstemming plaats over het proces van certificering, en hoe wordt omgegaan met reeds ISO 9001 gecertificeerde organisaties.

In 2016 is de KSO vernieuwd, evenals de bijbehorende leeswijzer

Wilt u nu al meer weten over de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs of over de mogelijkheden om uw organisatie (gefaseerd) te laten certificeren, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag op weg. 

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer