Lloyds Certiked logo

Hoenderloo College, eerste in certificering Speciaal Onderwijs

De Hoenderloo Groep (DHG) is een residentiële voorziening voor jongeren met complexe gedragsproblemen. Jongeren wordt een programma op maat geboden dat behandeling, onderwijs, arbeidsbegeleiding, verblijf en vrije tijd  met elkaar verbindt. DHG gaat uit van de eigen kracht van de jongeren. Samen met het betrokken systeem creëren zij kansen voor een betere toekomst. 

Het organisatie-onderdeel ‘Onderwijs’ is sinds januari 2011 door Certiked ISO 9001 gecertificeerd. Vanaf januari 2013 wordt het Hoenderloo College (HC) hierin ook getoetst voor de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs (KSO). Een branche specifieke norm met ISO 9001 als basis. Een spannende periode voor zowel Certiked als DHG. Voor Certiked om de branchespecifieke specialisatie te laten zien en voor DHG die ‘onderwijs’ als eerste jeugdzorginstelling laat certificeren.  In gesprek met Luuk van der Velden van HC en Sandra Henke van Certiked.

Onderwijs verdient een kwaliteitsmanagementsysteem 

“Binnen jeugdzorg is het al enige tijd verplicht om gecertificeerd te zijn (HKZ). Omdat het Hoenderloo College en DHG in werkwijze en doelstellingen nauw verbonden zijn, vond het management het voor de hand liggen om ook voor onderwijs een certificeringstraject in te gaan. Aan het kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) van DHG zijn vervolgens de documenten en processen uit het onderwijs toegevoegd”. 

De obstakels

"Het was een proces dat best veel zorg en tijd vroeg om de juiste documenten te selecteren en processen te benoemen en te beschrijven. Hieruit bleek dat ook eigenaarschap een punt van aandacht is. Certificering leefde namelijk niet in het onderwijs. De collega’s uit het primaire proces zagen niet direct de toegevoegde waarde van de gevraagde inspanningen voor het certificeren. Het QMS met daarin complexe processchema’s spraken toen niet tot de verbeelding.”

Wat zijn de belangrijkste resultaten?

“De resultaten zijn inmiddels duidelijk zichtbaar: een groeiend kwaliteitsbewustzijn bij medewerkers en directie, een steeds beter passend QMS en het bijbehorend kwaliteitshandboek met daarin relevante en actuele gegevens. Ook het groeiende besef: doen we de juiste dingen en doen we deze goed, is heel waardevol.” 

De extra’s van de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 

De kwaliteitsnorm gaat verder dan ISO 9001. “De verbinding tussen professionals en gerichte communicatie, is verbeterd. Daarnaast brengt het de belangrijkste eisen uit de Wet Voortgezet Speciaal Onderwijs en de eisen van ISO bij elkaar. Hierdoor kunnen we meer vanuit één toetsingskader en één verbeterplan handelen en dit niet meer als twee losse zaken zien. Er is één mechanisme om verbeteringen planmatig op te pakken.”

Meer ontwikkelingen door QMS mogelijk 

“Door het inzetten van het QMS zijn veel aspecten mogelijk. Denk aan het bevorderen van gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van het handboek. Ook het vereenvoudigen van de inhoud en verdere inbedding in het primaire proces zijn mogelijk. Daarnaast wordt de toets op indicatoren en inspectie doorgevoerd in het systeem. We krijgen meer focus op de kritische processen en de onderlinge samenhang tussen die processen. Hierdoor wordt voor iedere medewerker duidelijker zichtbaar wat zijn/ haar rol precies is in deze kritische processen en wat er van hem/ haar wordt verwacht.”

En tot slot: waarom heeft het HC voor Certiked gekozen? 

“Wij zochten een certificeerder die onze taal sprak, die verstand had van het werkveld van het HC. Certiked is een specialist in de kennisintensieve dienstverlening. Vandaar dat we bij hen uit kwamen. Vorig jaar is Certiked door het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (Lecso) verkozen om onderzoeken te doen tegen de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Aangezien Certiked ons al certificeerde op basis van ISO 9001, was het mogelijk om de KSO toetsing daarmee te combineren.”
 
Wilt u op de hoogte blijven op het gebied van Kwaliteitsmanagement en ervaringen van klanten van Certiked? Schrijft u zich dan nu in voor onze nieuwsbrief. 

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer