Lloyds Certiked logo

Broodje Certiked Model

Een verslag van de Certiked-lunch op 19 januari 2012

 Wat kan er nog verbeterd worden aan het Certiked Model? Wat missen gebruikers nog? Wat zouden ze graag anders zien? Om antwoorden te krijgen op dit soort vragen deed Certiked eind vorig jaar een oproep aan klanten om mee te denken over vernieuwing van het Certiked Model.

Een onderwerp dat flink in de belangstelling staat, getuige het verheugende aantal aanmeldingen. Uiteindelijk schoven er op donderdag 19 januari jongstleden in Rotterdam acht Certiked-klanten aan voor een lunch in informele sfeer. Certiked was vertegenwoordigd met drie personen. Al snel ontspon zich een levendige discussie. Zo levendig dat de broodjes kroket bijna koud werden.

In dit verslag delen we de ideeën die werden aangedragen met u, al zullen niet alle suggesties haalbaar zijn.  Een belangrijke reden daarvoor is dat het Certiked Model is gebaseerd op de norm ISO 9001. En daaraan is nu eenmaal niets gewijzigd!

Compliment

De lunch begon met een aardig compliment van twee deelnemers. ‘We vinden het Certiked Model juist zo handig, willen jullie wel het goede behouden’?’ was de binnenkomer van Peter Briedé en Hanneke Schleicher. We konden hen geruststellen. We zijn zeker niet van plan om ineens heel andere eisen te gaan stellen. Wel willen we proberen verbeteringen aan te brengen in ons toetsingskader. Tenslotte vragen we onze klanten ook zichzelf constant te verbeteren!

De onderwerpen die besproken zijn:

  • Indicatievragen aanscherpen en ‘open’  maken
  • Verduidelijken preventieve en corrigerende maatregelen
  • MVO in het Certiked Model
  • Interne audit ook richten op verbeteringen
  • Maak ISO overbodig!
  • Model meer richten op verschillende doelgroepen  
  • Opnemen van praktijkvoorbeelden

Het vernieuwde Certiked Model

Stipt om half twee worden alle aanwezigen bedankt voor hun inbreng. Er is duidelijk goed over het onderwerp nagedacht. We zijn zeker voorzien van nieuwe ideeën en invalshoeken, precies wat ook de bedoeling was.

We streven ernaar het vernieuwde Certiked Model in het tweede kwartaal af te ronden en te publiceren.

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer