Lloyds Certiked logo

5 redenen om te certificeren

Een kwaliteitsysteem certificeren doe je om beter te worden

(niet alleen omdat het moet)

 Het wel of niet certificeren van een kwaliteitssysteem is een dilemma waar nogal wat organisaties mee worstelen. In het algemeen zijn de motieven om te certificeren tweeërlei: om tegemoet te komen aan een externe vraag, of vanuit een interne behoefte of drive.

In de praktijk speelt vaak een combinatie van beide motieven. Eén ding is zeker: wie uitsluitend certificeert om externe redenen, laat kansen liggen. Want elke organisatie kan er zoveel méér profijt van hebben. Hier volgen vijf redenen waarom een organisatie vanuit interne drijfveren aan certificeren zou kunnen denken.

Lees meer

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer