Lloyds Certiked logo

De voordelen van de nieuwe ISO 9001:2015

De voordelen van de nieuwe ISO 9001:2015

Iedere ISO 9001-gecertificeerde organisatie zal uiterlijk 15 september 2018 over moeten stappen op de nieuwe versie van de ISO 9001-norm. Deze is gepubliceerd op 15 september 2015 en vanaf dat moment nog drie jaar geldig. 

Dat er overgestapt moet worden, dat is inmiddels wel duidelijk. Het tijdspad bepaalt u zelf maar is gebonden aan kaders. Hoe u kunt overstappen, dat stemt u af met uw certificeerder.

Maar waarom zou u willen overstappen? Wij hebben enkele voordelen van de nieuwe norm, ten opzicht van de oude, voor u op een rijtje gezet. 

Met de nieuwe ISO 9001-norm heeft u de mogelijkheid om uw kwaliteitssysteem zo in te richten dat:

 • het een LEAN-systeem is. Uw maakt een kwaliteitssysteem dat gebaseerd is op de door u zelf vastgestelde risico's. U hoeft geen afvinklijst langs om aan te kruisen wat u geregeld heeft.
 • het ondersteunend is aan de strategie van de organisatie. Het kwaliteitssysteem komt feitelijk 'een niveau hoger' te liggen en wordt een tool voor het management om strategie en doelen te bereiken en resultaten te monitoren en bij te sturen.
 • het inhaakt op de actualiteit van (de omgeving van) de organisatie. Vooral in het nieuwe Certiked Model komt dit nadrukkelijk naar voren: wat is bijvoorbeeld uw (online) reputatie en hoe bewaakt u deze?
 • het echt ruimte geeft aan de professionaliteit van uw medewerkers. De ISO-norm was in de 'oude' opzet niet bedoeld om alle professionaliteit en kennis vast te leggen, maar werd wel vaak zo geïnterpreteerd. De nieuwe norm helpt u om deze interpretatie los te laten. Gechargeerd: mensen worden in de nieuwe norm belangrijker. 
 • het meer verbondenheid heeft met andere systemen in de organisatie: er worden expliciete verbanden gelegd met andere bedrijfsaspecten en met de omgeving van de organisatie. 

Bent u geïnteresseerd in een certificeringstraject waarin u uw kwaliteitssysteem opzet, invoert en laat toetsen, neemt u dan contact met ons op.  

 

Wat vinden klanten?

 • 'Na het Certiked onderzoek is het duidelijk wat er verbeterd kan worden.' Kwaliteitsfunctionaris Martijn Smoors gaf een 9 voor zijn tevredenheid over onze dienstverlening. 
 • 'Teamleider Laurens Smit stelt kritische vragen, waardoor we zelf ook telkens weer over onze bedrijfsvoering na gaan denken en op verbeterpunten komen. Zo brengt een audit ons, behalve het keurmerk, ook handvatten voor verbetering van ons bedrijfsproces.'
 • Het auditteam kwam met 'Een heldere analyse van het kwaliteitssysteem en duidelijk geformuleerde en onderbouwde verbeterpunten. Daarnaast kregen we adequate adviezen voor de transitie naar het Certiked Model 2015.'
 • 'Sardes heeft weer een kwaliteitsslag kunnen maken op basis van de geformuleerde adviezen en verbeterpunten uit het eerste onderzoek. Tevens hebben we verbeteringen kunnen organiseren op basis van de nieuwe ISO 9001:2015. Ook voor de toekomst is er een kader voor kwaliteitszorg geschapen.'

 • 'Het onderzoek heeft goed de stand van zaken in de organisatie weergegeven.', negens en tienen voor collega's Geert van Heijningen en René Bode.
 • De belangrijkste verwachting waar Certiked aan voldaan heeft? 'Het team denkt mee met een veranderende organisatie.' 
 • Voor Peter Hakvoort is de belangrijkste verwachting waar Certiked aan voldaan heeft 'Eerlijke feedback en een goede balans tussen procedures versus inhoud'.  
 • Martijn Smoors, kwaliteitsfunctionaris bij Onderwijs Maak Je Samen Advies en Training
 • Ingrid Geurs, kwaliteitsfunctionaris Joop Weeink Uitvaartverzorging
 • Peter Bried√©, kwaliteitsfunctionaris Bazalt Groep
 • Rianne Heijmans, Office Manager bij Sardes B.V.
 • Luuk van Duijn, directeur CTGB
 • To Schoenmakers, kwaliteitsfunctionaris NIehoff Werning
 • Peter Hakvoort, kwaliteitsfunctionaris Vellekoop & Meesters BV

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer