Lloyds Certiked logo

Kosten en tijd besparen

Stel, u merkt in uw organisatie dat:

 • kwaliteit de corveeportefeuille binnen het management is;
 • het bijhouden van de documenten in het kwaliteitssysteem enorm veel tijd kost;
 • dat diezelfde documenten door bijna niemand worden gebruikt;
 • als de certificeerder langs komt, iedereen nerveus zijn spullen aan het opruimen is;
 • kwaliteit echt 'het ding' is van de kwaliteitsmanager;
 • de toegevoegde waarde van het kwaliteitssysteem en/of het certificaat in twijfel wordt getrokken.

Dan is het tijd dat u het kwaliteitssysteem weer ondersteunend maakt aan de bedrijfsprocessen. 

In een dereguleringsaudit gaan wij actief op zoek naar 'wat daadwerkelijk moet van ISO' en wat u denkt te moeten doen. Uit de praktijk blijkt vaak dat organisaties denken dat ze 'iets moet van ISO' terwijl dat helemaal niet zo is. Daarnaast zoeken we samen met u en uw medewerkers naar mogelijke verbeteringen.

Na de dereguleringsaudit weet u:

 • wat de minimale eisen zijn waar uw kwaliteitssysteem aan moet (blijven) voldoen;
 • welke ruimte u heeft om zaken te vereenvoudigen en zelfs te schrappen en;
 • welke verbeteringen mogelijk zijn volgens de professionals in uw organisatie. 

Met de dereguleringsaudit van Certiked bespaart u tijd en kosten door een efficiënter kwaliteitssysteem dat voor u werkt. Wilt u meer informatie, neem contact met ons op.

Wat vinden klanten?

 • 'Na het Certiked onderzoek is het duidelijk wat er verbeterd kan worden.' Kwaliteitsfunctionaris Martijn Smoors gaf een 9 voor zijn tevredenheid over onze dienstverlening. 
 • 'Teamleider Laurens Smit stelt kritische vragen, waardoor we zelf ook telkens weer over onze bedrijfsvoering na gaan denken en op verbeterpunten komen. Zo brengt een audit ons, behalve het keurmerk, ook handvatten voor verbetering van ons bedrijfsproces.'
 • Het auditteam kwam met 'Een heldere analyse van het kwaliteitssysteem en duidelijk geformuleerde en onderbouwde verbeterpunten. Daarnaast kregen we adequate adviezen voor de transitie naar het Certiked Model 2015.'
 • 'Sardes heeft weer een kwaliteitsslag kunnen maken op basis van de geformuleerde adviezen en verbeterpunten uit het eerste onderzoek. Tevens hebben we verbeteringen kunnen organiseren op basis van de nieuwe ISO 9001:2015. Ook voor de toekomst is er een kader voor kwaliteitszorg geschapen.'

 • 'Het onderzoek heeft goed de stand van zaken in de organisatie weergegeven.', negens en tienen voor collega's Geert van Heijningen en René Bode.
 • De belangrijkste verwachting waar Certiked aan voldaan heeft? 'Het team denkt mee met een veranderende organisatie.' 
 • Voor Peter Hakvoort is de belangrijkste verwachting waar Certiked aan voldaan heeft 'Eerlijke feedback en een goede balans tussen procedures versus inhoud'.  
 • Martijn Smoors, kwaliteitsfunctionaris bij Onderwijs Maak Je Samen Advies en Training
 • Ingrid Geurs, kwaliteitsfunctionaris Joop Weeink Uitvaartverzorging
 • Peter Bried√©, kwaliteitsfunctionaris Bazalt Groep
 • Rianne Heijmans, Office Manager bij Sardes B.V.
 • Luuk van Duijn, directeur CTGB
 • To Schoenmakers, kwaliteitsfunctionaris NIehoff Werning
 • Peter Hakvoort, kwaliteitsfunctionaris Vellekoop & Meesters BV

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer