Lloyds Certiked logo

Organisatieadvies

In de sector 'Organisatieadvies' bevinden zich de meeste klanten van Certiked. Wat niet zo vreemd is, aangezien Certiked is opgericht door onder andere de ROA, branchevereniging van organisatieadviesbureaus. Certiked is dan ook nog steeds prefered supplier van de ROA voor het certificeren van leden tegen de norm ISO 9001. Hiervoor maakt Certiked gebruik van het Certiked Model

Met de ROA is daarnaast afgesproken dat op onderdelen de gedragscode van de ROA wordt getoetst: men onderschrijft eenmalig dat men zich er aan houdt, maar gebeurt dat in de praktijk ook?

Het Kwaliteitsregister-Organisatieadvies geeft een overzicht van de bij ROA aangesloten bureaus, die zich vrijwillig laten toetsen op ISO 9001 en de gedragscode. Certiked is beheerder van dit register. 

Naast afspraken en nauwe contacten met de ROA, onderhoudt Certiked ook een relatie met de Ooa, de beroepsvereniging voor adviseurs. Certiked en de Ooa kunnen gezamenlijk een audit afnemen bij adviesbureaus die zowel ISO 9001 als een ACP-accreditatie willen. 

De beoordelaars van Certiked zijn allen zelfstandig organisatieadviseur en voelen zich als een vis in het water bij deze Certiked-klanten. Wilt u meer informatie of een vrijblijvend gesprek over wat Certiked voor uw bureau kan betekenen? Neem dan contact met ons op of laat ons u bellen

Wat vinden klanten?

 • 'Na het Certiked onderzoek is het duidelijk wat er verbeterd kan worden.' Kwaliteitsfunctionaris Martijn Smoors gaf een 9 voor zijn tevredenheid over onze dienstverlening. 
 • 'Teamleider Laurens Smit stelt kritische vragen, waardoor we zelf ook telkens weer over onze bedrijfsvoering na gaan denken en op verbeterpunten komen. Zo brengt een audit ons, behalve het keurmerk, ook handvatten voor verbetering van ons bedrijfsproces.'
 • Het auditteam kwam met 'Een heldere analyse van het kwaliteitssysteem en duidelijk geformuleerde en onderbouwde verbeterpunten. Daarnaast kregen we adequate adviezen voor de transitie naar het Certiked Model 2015.'
 • 'Sardes heeft weer een kwaliteitsslag kunnen maken op basis van de geformuleerde adviezen en verbeterpunten uit het eerste onderzoek. Tevens hebben we verbeteringen kunnen organiseren op basis van de nieuwe ISO 9001:2015. Ook voor de toekomst is er een kader voor kwaliteitszorg geschapen.'

 • 'Het onderzoek heeft goed de stand van zaken in de organisatie weergegeven.', negens en tienen voor collega's Geert van Heijningen en René Bode.
 • De belangrijkste verwachting waar Certiked aan voldaan heeft? 'Het team denkt mee met een veranderende organisatie.' 
 • Voor Peter Hakvoort is de belangrijkste verwachting waar Certiked aan voldaan heeft 'Eerlijke feedback en een goede balans tussen procedures versus inhoud'.  
 • Martijn Smoors, kwaliteitsfunctionaris bij Onderwijs Maak Je Samen Advies en Training
 • Ingrid Geurs, kwaliteitsfunctionaris Joop Weeink Uitvaartverzorging
 • Peter Bried√©, kwaliteitsfunctionaris Bazalt Groep
 • Rianne Heijmans, Office Manager bij Sardes B.V.
 • Luuk van Duijn, directeur CTGB
 • To Schoenmakers, kwaliteitsfunctionaris NIehoff Werning
 • Peter Hakvoort, kwaliteitsfunctionaris Vellekoop & Meesters BV

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer