Lloyds Certiked logo

Partos is klaar voor ISO 9001:2015

Partos is klaar voor ISO 9001:2015

Partos is de branchevereniging voor Nederlandse particuliere organisaties die actief zijn op het terrein van de internationale samenwerking.

Als onderdeel van haar inzet op kwaliteit heeft Partos een specifieke toepassing van de ISO 9001:2015 ontwikkeld. 

Deze specifieke toepassing houdt rekening met de omstandigheden van uw werkveld. De ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Een deel van Partos-leden is al Partos 9001-gecertificeerd, waarmee zij ook zijn vrijgesteld van de COCA organisatietoets van het Ministerie van Buitenlandse zaken.

Om subsidies te krijgen van het Ministerie van Buitenlandse zaken, voert het ministerie de COCA organisatietoets uit. Op die manier wordt gecontroleerd of hulp- en liefdadigheidsinstellingen voldoen aan de juiste organisatorische kwalificaties. Er wordt vrijstelling gegeven vanuit het ministerie omdat dit aspect heel expliciet in de nieuwe Partos-norm wordt benoemd.

Ministerie wist niet wat ISO 9001 inhield

Peter Vizee, Senior Technical Specialist van Lloyd’s Register vertelt: “Voorheen was dat nog niet het geval. En, in een eerder concept wilden ze vanuit het ministerie dat we een compliancetoets op de Code Wijffels (onderdeel van COCA organisatietoets) zouden uitvoeren en daar een uitspraak over zouden doen in het auditverslag. Hiertegen hebben we geageerd omdat er al vrijstelling was van de COCA, en de toets bestaat uit enorme vragenlijsten. Dit kost heel veel kostbare tijd.”

“Tijdens een webex met drie ambtenaren van het ministerie kreeg ik een aantal vragen op me afgevuurd en is de toets van tafel gehaald. Uiteindelijk zegden de ambtenaren toe dat de vrijstelling van de COCA, ook zonder de compliancetoets op de Code Wijffels, zou gelden voor organisaties die tegen de nieuwe versie van Partos zijn gecertificeerd. Ook omdat het ministerie nog niet geheel op de hoogte was wat ISO 9001 en Partos 9001 nu precies inhield”.

Organisaties die zich willen laten toetsen op basis van de Partos 9001, kunnen bij Certiked terecht. 

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer