Lloyds Certiked logo

Korte terugblik: wat is er ook alweer veranderd in de nieuwe ISO?

Korte terugblik: wat is er ook alweer veranderd in de nieuwe ISO?

Zoals we weten is de ISO 9001:2015 in september 2015 herzien. Dit wordt periodiek gedaan. Soms leidt dat tot kleinere, meer evolutionaire wijzigingen. Soms zijn de wijzigingen echter groot en revolutionair. De 2015-versie van ISO 9001 behoort duidelijk tot de laatste categorie.

Naar onze mening kunnen de belangrijkste wijzigingen worden samengevat tot drie grote en vijf wat kleinere, maar wel zeer interessante. De eisen zijn op veel plaatsen iets anders verwoord, maar de essentie is niet veranderd. Deze andere formulering is over het algemeen wel een verbetering. En een revolutionaire wijziging in de norm is nog niet hetzelfde als een revolutionair nieuw inzicht. Normen worden in een groot internationaal gezelschap opgesteld, in een proces dat meerdere jaren duurt en veel inspraak bevat. De inzichten die de norm nu wezenlijk anders maken dan zijn voorganger, zijn inzichten die een jaar of tien geleden algemeen bekend begonnen te raken. Een opsomming en een toelichting van de belangrijkste wijzigingen.

Lees het volledige artikel van Adburdias - Adviseurs in verbeteren

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer