Lloyds Certiked logo

In 7 vragen van de oude naar de nieuwe ISO 9001

In 7 vragen van de oude naar de nieuwe ISO 9001

De eerste stofwolken van de nieuwe ISO 9001 zijn neergedaald. De certificeerders worden succesievelijk door de Raad voor Accreditatie vrijgegeven. En de eerste koplopers hebben het ISO 9001:2015-certificaat binnen. Kortom, de weg is geplaveid. Veel organisaties bereiden zich nu voor op de overstap naar de nieuwe norm. Waar moeten ze beginnen? Een goede start is het beantwoorden van deze 7 vragen.

Wat moet van ISO en waar mag u zelf over beslissen?

Wat moet van ISO en waar mag u zelf over beslissen?

Nu het nieuwe Certiked Model 2015 met de wijzigingen uit de nieuwe ISO 9001-2015 is gepubliceerd, vraagt iedere organisatie met een (al dan niet) gecertificeerd kwaliteitssysteem zich af wat de wijzigingen nu precies zijn.

En dan rijst vooral de vraag: Wat ‘moet van ISO’ en wat hoeft niet meer.  Waar moet u zelf over nadenken én een beslissing over nemen.

Het nieuwe Certiked Model is uit

Het nieuwe Certiked Model is uit

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De laatste versie is gepubliceerd in september 2015. De norm is geldig in meer dan 180 landen in alle sectoren.

Met trots presenteert Certiked het Certiked Model 2015: dé vertaling van ISO 9001 naar kennisintensieve organisaties. 

Acht eigenschappen van de ideale kwaliteitsmanager

Acht eigenschappen van de ideale kwaliteitsmanager

De publicatie van de nieuwe ISO 9001:2015 norm geeft een impuls aan de communicatie over kwaliteitsmanagement. Bijna dagelijks verschijnen er berichten over de impact van de norm. Wat betekenen de wijzigingen voor uw organisatie en kwaliteitssysteem? En hoe zorgen organisaties dat het kwaliteitssysteem meegroeit met de nieuwe norm.
 
De nieuwe norm schetst een rol voor het topmanagement en de kwaliteitsmanager die kan afwijken van de huidige situatie. 
 
ISO 9001:2015 is een feit

ISO 9001:2015 is een feit

Het is zover ISO 9001:2015 is een feit. Op 15 september 2015 is de nieuwe ISO 9001 norm vastgesteld door ISO, de International Organization for Standardization. Vanaf deze datum zijn ‘oude certificaten’, die gebaseerd zijn op ISO 9001:2008, nog maximaal drie jaar geldig.

U heeft dus nog even de tijd om de nieuwe norm te implementeren. 

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer