Lloyds Certiked logo

Wie neemt het risico, Chief Quality Officer?

Wie neemt het risico, Chief Quality Officer?

We weten allemaal dat door invloeden, zowel in- als extern, er risico’s ontstaan die vat hebben op uw bedrijfsdoelen waardoor de verwachte resultaten kunnen uitblijven. Ondernemen brengt eenmaal risico’s met zich mee. Hoe kunt u nou op een effectieve wijze van risicomanagen naar risicogestuurd werken overstappen?

Bedrijven kiezen concrete, strategische doelen waardoor er kaders ontstaan voor de inrichting van de organisatie. Met andere woorden: er ontstaat een werkwijze om de doelen te bereiken. We stellen de processen vast, bevoegdheden en verantwoordelijkheden koppelen we aan functies en creëren zo een transparante uitvoering. Om doelen te bereiken, vergelijken we de gewenste werkwijze met de uitvoering ervan. We analyseren de verschillen en starten dan een continu verbeterproces op. Voor zover: u waarschijnlijk wel bekend. Maar dan draait de wereld door...

Lees het hele artikel van risicomanagen naar risicogestuurd werken.

Bron: kwaliteit-in-bedrijf.nl 

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer