Lloyds Certiked logo

Wat is een strategie eigenlijk?

Wat is een strategie eigenlijk?

De basis van strategie is toekomstgerichte keuzes maken en die succesvol uitvoeren. Wat de overall kwaliteit ten goede komt. Bij de ontwikkeling van een strategie gaat het om de definitie ‘fit’: hoe past wat een organisatie te bieden heeft in de aangewezen omgeving. Hierbij komen vaak ‘push’- en ‘pull’ strategieën van pas.

In het geval van push beïnvloedt de organisatie haar omgeving met de producten en diensten die zij aanbiedt. In het geval van pull anticipeert het bedrijf al dan niet bewust op wat er in de omgeving speelt. Die fit creëren, vraagt om doorlopende afstemming en aanpassing van de kern van de organisatie. Waar ook kwaliteitsmanagement een groet rol speelt.

Lees het hele artikel.

Bron: managementimpact.nl

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer