Lloyds Certiked logo

Wat is de relatie tussen wereldsteden en ISO normen? Jij bepaalt!

Wat is de relatie tussen wereldsteden en ISO normen? Jij bepaalt!

Iedereen wil wonen in een veilige, duurzame en leefbare stad. Maar de steden worden steeds drukker. En dat brengt uitdagingen met zich mee op het gebied van bijvoorbeeld energievoorziening en mobiliteitsvraagstukken. Wat kun jij doen? 

Een slimme stad maakt gebruik van integrale oplossingen en nieuwe technologieën om de uitdagingen aan te gaan. Dat maakt dat de stad ook in de toekomst een prettige leefomgeving blijft. Deze oplossingen en technologieën vragen om nieuwe samenwerkingen en afspraken over bijvoorbeeld interoperabiliteit en compatibiliteit. En daar kun jij in participeren.

Lees hier hoe

Bron: nen.nl

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer