Lloyds Certiked logo

Stap 2 van het ‘6 stappen interviewmodel'

Stap 2 van het ‘6 stappen interviewmodel'

Stap één van het Interview model van LR hebben we enige tijd geleden al kort behandeld. Nu is het tijd voor stap 2. De tweede stap in het model gaat over het neerzetten van de basis. 

Voordat begonnen kan worden met auditen, is het cruciaal de context van de processen te doorgronden. Belangrijk in stap 2 is het formuleren van zes cruciale interviewvragen. Bespreek en inventariseer deze processen met de manager of andere verantwoordelijken. 

Lees het artikel over de stap 2 van het 6 stappen interviewmodel.

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer