Lloyds Certiked logo

Risicomanagement en ERM: kwestie van inzicht

Risicomanagement en ERM: kwestie van inzicht

Enterprise Risk Management (ERM) of integraal risicomanagement. Beide begrippen hebben een gestructureerde aanpak van onzekerheden (de essentie van risico's) en tal van andere aspecten met elkaar gemeen, en refereren aan een structurele aanpak van (bedrijfs)risico’s. Op zich niets nieuws onder de zon. Maar wat wel nieuw is:

Relatief gezien dan, is het gegeven dat ERM en (integraal) risicomanagement gezien de explosief groeiende complexiteit van onze (internationale) samenleving, zo mogelijk nog relevanter en ook nog noodzakelijker is geworden. Hoe speelt u hierop in?

De snelheid van veranderingen en de diversiteit van zowel oude als nieuwe thema’s vragen – of beter gezegd eisen – van organisaties dat zij kunnen inspelen, en waar mogelijk kunnen anticiperen, op verandering en vernieuwing van de context waarin zij opereren. Uit praktische overwegingen legt dit artikel de focus op de norm ISO 31000 als mogelijk kader voor risicomanagement.

Bron: kwaliteitinbedrijf.nl

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer