Lloyds Certiked logo

Partos 9001 wordt vernieuwd

Partos 9001 wordt vernieuwd

De Partos 9001:2015 is een vertaling van de ISO 9001:2015 voor toepassing door de ontwikkelingssamenwerkingssector. Ontwikkelt door Partos en voor Partos-leden.

In de Partos 9001:2015-versie zijn ook andere in de sector van toepassing zijnde regels en normen betrokken, zoals de Erkenningsregeling Goede Doelen, COCA (Checklist on Organisational Capacity Assessment), ANBI en de SBF Code Goed Bestuur.

Belangrijke ontwikkelingen

Sinds de introductie van de Partos 9001:2015 hebben zich enkele belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. De #metoo-discussies en de berichten over integriteitsschendingen in de ontwikkelingssector, waren voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa), Goede Doelen Nederland (GDN), en Partos aanleiding tot inzet op verbetering van de integriteitssystemen. Zo heeft BuZa de Organisational Risk and Integrity Assessment (ORIA) ontwikkeld, voorheen de COCA. Ook is er sprake van voorgenomen wijzigingen in de Erkenningsregeling Goede Doelen. De wijzigingen hebben betrekking op ‘integriteit’, de AVG, ‘belangenverstrengeling’, de ‘one-tier board’ en de invoering van een Erkenningspaspoort.

Intreding nieuwe Partos 9001-versie

Gezien de wijzigingen zal 1 januari 2019 een vernieuwde versie van de Partos 9001 in werking treden. Ook Certiked heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van deze nieuwe versie. Op basis van deze Partos 9001-versie behouden de tegen Partos beoordeelde organisaties hun vrijstelling van de nieuwe ORIA. Voor de periode tot alle gecertificeerde Partos-leden door hun certificerende instelling beoordeeld zijn als onderdeel van hun reguliere beoordelingscyclus, biedt het ministerie een overgangsregeling aan met behulp van een aanvullend formulier integriteit.

Hoe de nieuwe Partos-aanvullingen te realiseren?

Partos biedt haar leden hulpmiddelen aan om de wijzigingen en aanvullingen te realiseren. Een daarvan is het Handreiking Integriteitssysteem. Daarin wordt in een drietal hoofdstukken de lezer aan de hand genomen in de ontwikkeling van een integriteitssysteem.

Moreel leerproces

Handhavingspraktijk

Moreel beraad

Preventieve cyclus

Moresprudentie

Repressief apparaat

Het integriteitssysteem, bron Handreiking Integriteitssysteem, Partos en GDN

Alle leden van Partos dienen zich te committeren aan de Partos Gedragscode. De eis van het hebben van een integriteitssysteem maakt ook onderdeel uit van deze gedragscode. Meer informatie over de nieuwe Partos 9001, het integriteitssysteem en de gedragscode, vindt u op https://www.partos.nl/.

Wilt u weten hoe Certiked u kan ondersteunen? Neem contact met op met Evy Coppieters, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., +31 (0)10 2018 407.

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer