Lloyds Certiked logo

NEN en INK collaboreren in INK Next

NEN en INK collaboreren in INK Next

Onder de noemer INK Next werken INK en NEN sinds 1 juli samen aan een visie op excellent ondernemen in de 21e eeuw. Met HLS als basis biedt INK Next een kader, platform voor excellent ondernemen. Hoe doen ze dat?

Tegenwoordig staan bedrijven onder toenemende druk meer flexibeler, adaptiever en sneller in te spelen op behoeften van een steeds bredere groep stakeholders. Dit vraagt om een integrale kijk op behoeften van belanghebbenden en zo op eigen kracht verder kunnen. Dat vergt snel schakelen tussen context, strategie en operatie. Inspirerend leiderschap is nodig.

HLS als basis

Het besluit tot samenwerking komt voort uit het feit, dat wereldwijd meer dan 1 miljoen organisaties beschikken over een ISO 9001-certificaat. Velen daarvan zien deze norm als een opstap naar groei en excellent ondernemerschap. In breder perspectief biedt de High Level Structure als basis voor alle ISO-managementsysteemnormen een goede basis voor groei naar excellent ondernemerschap.

Lees het hele artikel.

Bron: kwaliteit-in-bedrijf.nl 

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer