Lloyds Certiked logo

Meer kwaliteitsregistraties en doorontwikkeling in uitkomstgerichte zorg

Meer kwaliteitsregistraties en doorontwikkeling in uitkomstgerichte zorg

Er worden concrete maatregelen genomen richting uitkomstgerichte zorg. Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg neemt het komende jaar met organisaties uit het veld concrete maatregelen om de ‘kanteling richting uitkomstgerichte zorg’ in gang te zetten. 

Zo komt er een nieuwe organisatie die de regie heeft op kwaliteit, beheersing en doorontwikkeling van kwaliteitsregistraties én op dataverzameling en -verwerking ten behoeve van kwaliteitsregistraties.

Dit meldt Qruxx, op basis van de Voortgangsrapportage Ontwikkeling Uitkomstgerichte Zorg 2018-2022. Een belangrijke stap naar uitkomstgerichte zorg zet de minister door de aanbevelingen van de commissie Governance van kwaliteitsregistraties over te nemen. Deze commissie heeft zich gebogen over de vraag hoe te komen tot een efficiënt en effectief werkende governance van kwaliteitsregistraties en de daarmee gemoeide dataverzameling en -verwerking.

Eén van de conclusies uit het advies: partijen in de medisch specialistische zorg ervaren 'een heel aantal knelpunten' in het huidige landschap van kwaliteitsregistraties en de dataverwerking.

Lees het hele artikel over de  kwaliteitsmaatregelen van de minister in de medische zorg.

Bron: skipr.nl

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer