Lloyds Certiked logo

Klantenservices bedrijven overschatten kwaliteit

Klantenservices bedrijven overschatten kwaliteit

Het onderzoek ‘The good, the bad, and the ugly: 2019 wereldwijd inzicht in klantenservice’ van Pegasystems Inc. maakt duidelijk dat bedrijven de kwaliteit van hun klantenservice overschatten. Sterker nog: het contact met de klanten laat zwaar te wensen over.

Bovengenoemd onderzoek laat een aantal grote frustraties van consumenten zien. Talloze organisaties blijken hun klanten helemaal niet te kennen en bieden daardoor niet het vereiste serviceniveau. Daarnaast zijn de klantenservices van veel bedrijven niet volledig ingericht om het gestreefde serviceniveau daadwerkelijk te geven. Het risico om klanten te verliezen aan de concurrent, ligt op de loer. Consumenten, medewerkers en bedrijven zijn het wel eens over wat er het meest toe doet, maar dat kan kennelijk niet op organisatieniveau worden behaald.

De zes belangrijkste bevindingen uit het onderzoek:

  1. Onvoldoende in contact met de klant
  2. Toewijding
  3. Slechte service frustreert de klant
  4. Onvoldoende bekend
  5. Slechte klantenservice kan klanten kosten
  6. De consument weet wat hij wil

Lees het hele artikel.

Bron: tql.nl

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer