Lloyds Certiked logo

3 soorten aandacht voor leiders

3 soorten aandacht voor leiders

Bent u een leider? Een van de hoofdtaken van leiders is de aandacht richten op de organisatie en de mensen zodat de juiste zaken gedaan worden. En de gefocuste leider richt zijn aandacht op uitgebalanceerde wijze op drie dimensies: zichzelf, anderen en de wereld om hen heen.

Iedereen weet dat een focus je aandacht richten is op één ding tegelijk. En dat u zichzelf niet laat afleiden. Uit neurowetenschappelijk onderzoek blijkt dat we op veel manieren focussen, voor verschillende doelen en gebruikmakend van verschillende delen van de hersenen. Daniel Goleman deelt deze soorten aandacht in drie groepen in:

  1. op jezelf focussen
  2. op anderen focussen
  3. op de grotere wereld focussen

Elke leider moet deze drie vormen van aandacht op de juiste en een evenwichtige wijze richten. En dat kunt u leren.

.Lees het hele artikel. 

Bron: sigmaonline.nl.

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer