Lloyds Certiked logo

Gecertificeerd, gefeliciteerd

Gecertificeerd, gefeliciteerd

Deze maand feliciteert Certiked weer een aantal bedrijven met het behalen van het ISO-certificaat, hercertificering en/of keurmerk. We zijn trots op het vertrouwen dat u in ons stelt.

Bureau HHM met haar herbeoordeling,

Derksen & Drolsbach met het nieuwe ISO-certificaat.

Stichtingen Zevenster, IJsselmonde- Oost en Orion zijn met succes overgestapt van HKZ naar ISO 9001 en naar de nieuwe versie 2015.

Keurmerk Uitvaartzorg

Koenen Oel Uitvaartzorg

Monuta Sepers

Wigger Uitvaartzorg

Monuta Jacqueline Reijers

Monuta Uitvaartverzorging N.V.

Allerzorg heeft scope met succes uitgebreid met de thuiszorg.

Van harte gefeliciteerd!

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer